!!! ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/    Aktualna regionalizacja obszarów z ograniczeniami
  

 • K O M U N I K A T N R 3 Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2021 r. dotyczący wyznaczenia obszarów objętych ograniczeniami nr I oraz III w województwie małopolskim

 • Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Nowe zasady obowiązujące w strefach występowania ASF

 • Komunikat ws zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń

  Link do artykułu:

  Jak pomóc hodowcom trzody chlewnej w starciu z ASF? Radzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu

 • Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika

 • Afrykański Pomór Świń- 1 stycznia 2020r

 • AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

  W związku z wystąpieniem w dniu 17 lutego 2014r. na terenie Polski pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń zdiagnozowanego u padłego dzika w pasie przygranicznym z Białorusią, w okolicy wsi Grzybowszczyzna, gm. Szczudłowiec, pow. sokólski, woj. podlaskie oraz drugiego przypadku afrykańskiego pomoru świń w okolicy wsi Kruszyniany gm. Knyki, pow. sokólski, w woj. podlaskim w pobliżu granicy z terytorium Białorusi i około 15 km od pierwszego ogniska ASF, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu przekazuje do wiadomości materiały szkoleniowo informacyjne dla hodowców świń w celu poinformowania o zagrożeniu, jakie stwarza wirus tej choroby.

 • ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

  Co to jest afrykański pomór świń?
  Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).
  W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo ogniska ASF wykryto w 2012r. na Ukrainie, w 2013r. na Białorusi i w 2014r. na Ukrainie i Litwie.
                                               W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Więcej szczegółów pod linkiem:
                                                                                            http://www.wetgiw.gov.pl/asf

 • Afrykański Pomór Świń - 1 stycznia 2020r.

  ZASADY KONIECZNE DO PRZESTRZEGANIA PRZEZ PRODUCENTÓW I HODOWCÓW ŚWIŃ W CELU SKUTECZNEGO ZABEZPIECZENIA GOSPODARSTW PRZED AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ