Badanie mięsa dzików

Uwaga!!

Od dnia 21 czerwca 2021r stacja badania dzików w tutejszym inspektoracie nieczynna!!!!

 

Badanie mięsa dzików  w kierunku włośni metodą wytrawiania odbywa się w stacji wytrawiania znajdujacej sie w Powiatowym Inspektoracie Weterrynarii w Oswięcimiu przy ul. Nideckiego 26. badanie odbywa się w poniedziałki i czwartki . Próby do badania można dostarczać w każdy dzień tygodnia. 

 

Pobieranie próbek – wytyczne dot. postępowania

Należy pobrać próbki ( w miarę możliwości nie zawierające tłuszczu i powięzi) z następujących miejsc:

  1. Filary przepony w przejściu do części ścięgniętej,
  2. Mięśnie dolnej części nogi (najlepiej prostowniki kończyny przedniej),
  3. Mięśnie międzyżebrowe,
  4. Mięśnie żuchwy,
  5. Mięśnie podjęzykowe

Minimalna łączna masa próbek powinna wynosić  100g!!!

Próbki do badań powinny być pobrane przed dokonaniem  podziału tuszy ubitego dzika i jej zamrożeniem  i niezwłocznie dostarczone do zbadania.

W przypadku więcej niż jednego zwierzęcia- próbki oraz mięso ubitego dzika należy oznakować tak, aby możliwa była szczegółowa identyfikacja.

 

Nie wolno spożywać ani rozprowadzać mięsa przed ukończeniem badania i uzyskaniem wyniku ujemnego!!!

 

Ze względu na wielką wagę badania dla zdrowia konsumenta- osoba dostarczająca próbki do badań powinna bezwzględnie podać prawdziwe dane osobowe oraz numer telefonu kontaktowego do szybkiej komunikacji.

W przypadku wyniku dodatniego należy zatrzymać całość posiadanego mięsa - mięso zostanie odebrane przez Inspekcję Weterynaryjną w celu oddania do utylizacji.

Próbki do badań laboratoryjnych przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00-14:00.

Badanie wykonywane jest: poniedziałek i czwartek po godzine 11.00 (dostarczenie próbek do godziny 11.00 w tych dniach warukuje otrzymanie wyniku badania w tym dniu)

KOSZT BADANIA- 20,00 ZŁ. (przelew na konto)

 

Sposób uiszczania opłaty skarbowej w zakładce Aktualności/Oplata skarbowa