!!! HPAI ptasia grypa - powiat oświęcimski !!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 roku stwierdzono wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich - łabędź niemy, znalezionych i zebranych w ilości 16 sztuk ze zbiornika żwirowni w Bielanach ul. Solna 90. W dniu 23 stycznia 2023r. ukazało sie rozporządzenie wojewody (Dz. U. 2023r., poz.650) wyznaczjący  obszar zagrożony  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), który obejmuje cały powiat oświęcimski.

W czasie obowiązywania rozporządzenia Wojewody  należy utrzymywać drób w zamknięciu (w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych), karmienie i pojenie drobiu  musi odbywać się również w zamkniętych pomieszczeniach. Przed wejściem do budynków, w których utrzymywany jest drób, należy wyłożyć maty dezynfekcyjne nasądzone środkiem dezynfekcyjnym.

Dodatkowo w Rozporzędzniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022, poz.768) ogłoszone są inne wymogi dla gospodarstw utrzymujących drób, w tym nakaz  zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.